czwartek, 6 kwietnia 2017

UWAGA .....UWAGA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Filia w Chorzowie ogłasza
KONKURS NA KRÓTKI WIERSZ LUB RYMOWANKĘ
O CZYTANIU, KSIĄŻCE I BIBLIOTECE
pod hasłem: „Lepiej czytać w bibliotece niż się pocić w dyskotece”
Cele konkursu:
 • Zainteresowanie uczniów czytaniem i biblioteką
 • Rozwijanie zdolności literackich
 • Kształcenie wyobraźni
Regulamin konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
 • Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego wierszyka, rymowanki lub hasła zachęcającego do czytania i odwiedzania bibliotek
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace konkursowe
 • Rymowanka, wierszyk czy hasło nie powinny być długie. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność i dowcip.
 • Prace należy przesyłać do 30.04.2017 roku na adres e-mail: chorzow@pbw.katowice.pl. W temacie wiadomości należy wpisać – konkurs - natomiast w załączniku zapisać wierszyk, rymowankę lub hasło oraz imię i nazwisko autora, szkołę do której uczęszcza, klasę, imię i nazwisko wychowawcy.
 • Prace można też składać osobiście w siedzibie biblioteki w zaklejonych kopertach z danymi osobowymi: imię i nazwisko, szkoła do której autor uczęszcza, klasa, imię i nazwisko autora.
Adres biblioteki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Filia w Chorzowie, ul. Sportowa 21
 • Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z książek i Internetu
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2017 r. O szczegółach i dokładnej dacie finału uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.
 • Prace konkursowe oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 32/ 247 33 70
 

Nasza Biblioteka Published @ 2014 by Ipietoon