REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni oraz zapamiętać dni i godziny jej otwarcia.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać - wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory - np. albumy).
 4. Jednorazowo można wypożyczać trzy książki na okres dwóch tygodni (w tym jedną lekturę). 
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub zwrócić inną po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 7. Uczniowie mogą wypożyczać książki na ferie świąteczne i zimowe.
 8. Uczniowie którzy nie kończą naszej szkoły w danym roku szkolnym, mogą wypożyczać książki na wakacje letnie.
 9.  W czasie ferii zimowych biblioteka jest czynna wg harmonogramu dyżurów, ustalonego przez dyrektora szkoły.
 10. W czasie wakacji letnich biblioteka jest czynna w wyznaczonych godzinach w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego oraz od 25 sierpnia.


   

  Nasza Biblioteka Published @ 2014 by Ipietoon